Kung Pow: Enter the Fist
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:15:04
Tvá jistota v sebe, je neúmìrná k tvým možnostem.
Myslíš si, že prohra je výhra.

:15:11
Vyvolený je tu aby nám pomohl.
:15:18
Vidím jak se na nìho díváš. Taky jsem mužem.
:15:22
Èùrám ve stoje.
:15:29
Já...
:15:31
ho porazím!
:15:50
Vyvolený trénoval
:15:53
protože èást jeho vìdìla, co ho èeká.
:16:03
Ou!! Cokoliv kouøil já to chci!
:16:12
Ostatní si ho rychle oblíbili...
:16:15
i jeho "pøítele".
:16:28
Klep, klep. Kdo je tam?
:16:34
Už brzy ti nakopu prdel!
:16:37
Rozhlédni se, protože já tu vládnu, hošánku!
:16:41
A komu vládneš? Velkými Temnými Kouty?
:16:44
Houpu se a kroutím...celý den....ó sladká Suzie!
:16:50
Vyzývám tì!

náhled.
hledat.