Kung Pow: Enter the Fist
pamja.
shfaq.
libërshënues.
vazhdim.

:29:00
Ama, Nëse hyn në luftë me të,
Të mbytë.

:29:03
Të nevojitet trajnim special.
Tani s'ke mundësi ta mundish.

:29:12
Qfarë....Qfarë thoni?
Tani s'ke mundësi ta mundish.

:29:15
Do të mbysë.
:29:18
Nëse mundesh atë,
Atëherë mundesh edhe mua.

:29:41
...S'është keq.
:29:51
Ç'është?
:29:53
- Dhurata më e madhe.
- A?

:29:55
- Duhet të besosh në fuqinë e gjuhës.
- A?

:29:59
- Por duhet ta tërheqi vërejtjen...
- A?

:30:02
Në ledinë do ta takosh mbrojtësin
E fortë të Betty-it, Moon Yew-a.

:30:06
Shmangju ledinës.
Do të takohemi përsëri , i zgjedhuri,

:30:12
Edhe shumë herë...
në pjesën tjetër.

:30:49
Po, së paku të kam ty, djalosh.
:30:59
"O, Tako Bel, Tako Bel"

pamja.
vazhdim.