Kung Pow: Enter the Fist
pamja.
shfaq.
libërshënues.
vazhdim.

:53:02
Erdha!
:53:29
P R I T J E E SH K U R T
:53:36
Në drek!
:53:38
Bën një pije të gazuar?
:53:42
besoj se kanë frigorifer!
:53:45
Unë kam zghjedhur pijatën e madhe.
:53:49
Thimthat e mia janë si kajmak.
:53:53
Kam lëng të verdhë për kupaqat tuaja,
:53:56
Edhe nuk është dietal.
:54:08
Nuk... më... ndalon...
:54:11
Rrjeta e vogël!
:54:13
Kthehem prapa
Para se të më kanë zënë rob,

:54:16
Dhe... atë!
:54:18
Tani vetem duhet ta gjej Ling.
:54:20
Ling!
:54:26
Wimp Lo?
:54:28
I Zgjedhur.
:54:34
Zotëri!
:54:36
i Zgjedhur.
O, Zotëri.

:54:40
A dukem bukur?
:54:42
Hm...
PO, Si jo.

:54:45
Në shkallën prej 1 deri 10--
:54:49
Pa...
1.

:54:51
Afrohu.
Afrohu me afër të lutem.

:54:55
Ndëgjo, dhe ndëgjo mirë.
:54:58
Vërtetë më pëlqen grupi "N Sync".

pamja.
vazhdim.