Moonlight
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:38:33
Bir bakayým...
:38:37
Biri ona vurmuþ gibi.
Tanrý bilir niye.

:38:46
Zavallý Jonas...
:39:03
Gidip Daphne'yi görmeliyim.
:39:07
Þimdi mi?
:39:10
Gerçekten Daphne'yi görmek istiyorum,
Daphne'yi görmeliyim.

:39:14
Tabii ki.

Önceki.
sonraki.