Morvern Callar
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:04:00
Üzgünüm, Morvern.
:04:02
Anlamaya çalýþma. Doðru
olaný yapmak gibi bir þey.

:04:12
Seni seviyorum.
:04:15
Cesur ol.
:05:31
Alo?
:05:35
Kim?
:05:38
Hayýr. Ben Morvern Callar.
:05:43
Morvern Callar.
:05:47
M-o-r-v...

Önceki.
sonraki.