Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:29:00
И изведнъж минава друг
автобус покрай...

:29:04
И отрязва главата й!
:29:07
Мамо, това е най-глупавото нещо,
което някога съм чувал.

:29:10
Ана, ти по-добре слушаи.
:29:11
Това, се случва с хората,
които не слушат майките си.

:29:14
- Добре...
- Останало само обезглавено тяло.

:29:50
- Ало?
- Здрасти, Джими, Ана е.

:29:54
Хей, Ана!
:29:55
Зает ли си?
:29:56
Неподходящо ли е сега?
Мога да се обадя по-късно.

:29:59
- Просто се обаждам да те поздравя.
- Не, всъщност е точно навреме.

:30:03
Слушай тази откачена компютърна
програма, която намерих в мрежата.

:30:07
"Миерда".
"Лайно".

:30:09
Това са обидни думи
на испански.

:30:12
Наистина ли?
:30:13
"Я ла каге"
"Осрах се"

:30:18
Къде намери това?
:30:19
"Пендехо" "Шушумига"
"Пинче" "По дяволите"

:30:23
Добре, ок, Джими, разбрах.
:30:29
Ало?
:30:30
Да не мислиш,
че съм ти прислужница?

:30:32
Оставила си чиниите в мивката.
:30:40
Дай вода,
че "подпалвачката" идва.

:30:41
Млъкни, тя идва.
:30:45
Почти свършихме с
забождането на мострата.

:30:50
Виж. Какво мислиш?
:30:51
О'кей.
:30:53
Само някой малки поправки
тук и можем да започваме.

:30:59
Не трябваше ли вече да работим?

Преглед.
следващата.