Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:39:01
Бог да го проклине.
:39:02
Майката на Норма не го
е одобрявала никога...

:39:05
но Норма настоявала.
:39:07
Не, не.
:39:10
Майката знае подходящия
човек за дъщеря си.

:39:14
Мамо, толкова си старомодна.
:39:18
Можеш ли да си представиш?
:39:20
Момичетата днес си мислят,
че знаят толкова много.

:39:22
Затова свършват с кореми.
:39:24
- Не, причината, заради
която забременяват...

:39:27
е защото не знаят как да
използуват контрацептиви.

:39:29
Виж я ти, всезнайко.
:39:31
Съпруга ти няма да иска
да знаеш толкова много.

:39:34
- Защо?
- Мъжа иска девица.

:39:36
Защо е девствеността на жената е
единственото нещо, което има значение?

:39:39
Жената има мисли,
идеи, нейният ум.

:39:44
Ум, и мисли?
:39:48
Стига приказки, мама!
:39:50
Стела, това, е което
правя най-добре!

:39:53
Моята причина да живея.
:40:08
Съжалявам.
:40:10
- Какво пишеш?
- Пиша писмо на г-жа Глас.

:40:15
Коя е тя?
:40:16
Тя е собственика на
компанията за производство.

:40:19
Тя е, която ни плаща да
произвеждаме тези облекла.

:40:22
Да, ще поискам аванс
за поръчката за рокли.

:40:26
Трябва да платя електричеството
и месечните сметки.

:40:29
- Не съм платила наема.
- Стела, това е сериозно.

:40:32
Знам.
:40:34
Ако наистина имаш нужда от тези пари,
трябва да отидеш и да говориш лично.

:40:38
Писмото няма да свърши нищо.
:40:40
- Тя е твърде заета,
няма да се срещне с мен.

:40:43
- Ще дойда с теб.
- Тя е много заета.

:40:46
Ти се страхуваш от нея, нали?
:40:49
Защо трябва да се
страхувам от нея?

:40:58
Ана, моля те, не казвай нищо, о'кей?

Преглед.
следващата.