Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

:44:20
- Готова ли си да тръгваме?
- Идвам, дядо!

:44:28
Да тръгваме.
:44:32
- Къде отивате двамата?
- Ана ме покани на кино тази вечер.

:44:36
Мисля, че това е добра идея.
:44:37
Чао, татко.
:44:39
- Не ни чакайте.
- Забавлявайте се.

:44:41
Благодаря, лека нощ.
:44:50
О'кей.
:44:51
Ще се видим тук след два часа.
:44:53
Дръж се прилично.
- И ти също.

:45:16
Здрасти.
:45:19
- Това е приятно място.
- Да.

:45:25
Зяпаш ми циците ли?
:45:29
Не.
:45:31
Да, не.
:45:33
О'кей.
:45:34
Защо да не,
те са толкова големи, нали?

:45:38
Аз съм мъж, предполагам,
че трябва да го правя.

:45:41
Можем ли да променим темата?
:45:42
- Да, здрасти.
- Здрасти.

:45:47
Направих списък от теми за
които можем да говорим...

:45:50
за да не останем
без теми за разговор.

:45:57
О'кей.
:45:58
Мога ли да видя списъка?

Преглед.
следващата.