Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:02:00
Какъв вид искаш?
1:02:04
Не знам, какво ще ми препоръчаш?
1:02:10
Тези са забавни.
1:02:13
Добре.
1:02:14
- Да?
- Да.

1:02:32
Вратата.
1:02:47
Да го направим.
1:02:49
Сигурна ли си?
1:02:51
Готова съм.
1:03:02
- Чакай, проклета риза!
- Как казваш "проклятие" на испански?

1:03:06
"Пинче".
1:03:09
"Пинче" риза.
1:03:14
На какво се смееш?
1:03:36
Чакай.
1:03:55
"Пинче".

Преглед.
следващата.