Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:04:03
Чакай.
1:04:08
Светни лампата.
Искам да ме видиш.

1:04:19
Виж, така изглеждам.
1:04:32
Колко красива.
1:04:48
Ще ти пиша.
1:04:50
Не.
1:04:54
- Ще ти пратя е-мейли.
- Не.

1:04:57
Джими, наистина.
1:04:59
Не се безпокой
за мен повече, о'кей?

1:05:02
Имам предвид, след
като отидеш в колеж...

1:05:04
няма да има за какво да си
говорим, така или иначе...

1:05:07
и не знам, дали няма да
срещнеш някое слабо момиче.

1:05:16
Наистина ще ми липсваш.

Преглед.
следващата.