Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:13:00
Това сме ние, мамо.
1:13:03
Истински жени.
1:13:07
Вие нямате срам.
1:13:12
Панча, нека върви.
1:13:14
Довиждане, мама!
1:13:23
Момичета! Нека да свършим
поръчката тази вечер!

1:14:25
Свършихме поръчката.
1:14:28
Исках да върна заема на Стела.
1:14:32
Толкова скоро?
1:14:35
Татко, благодаря ти много,
че зае пари на Стела.

1:14:38
Няма защо, скъпа.
1:14:40
Винаги си добре дошла.
1:14:43
Татко, аз...
1:14:46
Аз имам нещо да ти кажа.
1:14:49
Не знам как да го кажа.
1:14:57
Имаш моята благословия.

Преглед.
следващата.