Real Women Have Curves
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:16:24
Искаш ли нещо за ядене?
1:16:25
- Не благодаря.
- Трябва да тръгвам на работа.

1:16:29
Мислих, че ще дойдеш
на летището с нас.

1:16:31
Не мога.
1:16:34
Исках да бъдеш там.
1:16:35
Трябва да отивам към фабриката.
1:16:39
Ще се справиш чудесно.
Обаждай ми се, о'кей?

1:16:45
Тръгвам, татко.
1:16:47
Всичко хубаво.
1:16:48
Да тръгваме, дъще.
1:16:50
Ще закъснеем!
1:16:53
Ще те чакам в пикапа.
1:16:56
О'кей.
1:17:08
Мамо?
1:17:13
Тръгвам вече.
1:17:19
Не искаш ли да излезеш и
да си кажем довиждане?

1:17:32
Хайде, отвори вратата.
1:17:54
Мамо, отвори вратата.

Преглед.
следващата.