Road to Perdition
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:04:04
Je to vaše profese
nebo jen záliba?

1:04:10
Myslím, že obojí.
1:04:13
Dostávat peníze za to,
co vás baví, není to sen?

1:04:22
To je.
1:04:24
A vy?
1:04:26
Jsem obchodník.
Náhradní díly.

1:04:30
Náhradní díly.
1:04:33
- To je skvìlý.
- Ujišuju vás, že není.

1:04:38
- Pro koho pracujete?
- Umíte držet jazyk za zuby?

1:04:43
Jsem novináø.
1:04:46
Z kterých novin?
1:04:49
Ze všech možných.
Jsem taková rarita.

1:04:54
Jak to?
1:04:55
Fotím mrtvé.
1:05:01
Mrtvoly.
Nezabíjím je.

1:05:07
To doufám.
1:05:11
Vždy mì fascinoval
pohled na nì, víte?

1:05:17
- Vidìl jste už mrtvolu?
- Jo.

1:05:21
To je mi vás líto.
1:05:24
Je to strašný.
1:05:26
Ale èlovìk se pak cítí živý, co?
1:05:34
To je pravda.
1:05:38
Potíte se z toho, co?
1:05:43
Taky potøebuju moèit.
1:05:44
Promiòte,
mùžete mi pomoci?

1:05:48
Tudy.
1:05:51
Hej!
1:05:54
Pozor.

náhled.
hledat.