Sungnyangpali sonyeoui jaerim
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:23
Този филм се базира на една приказка...
:00:33
В един свят, скован от студ...
:00:36
Имаше една малка кибритопродавачка...
:00:41
Ще оживее ли това момиче, в този град...
:00:45
Потънал в сняг и студ...
:00:51
Купете запалка. Запалка за вас, господине.
Работят прекрасно.

:01:00
Хората не и обръщаха внимание...
:01:05
Купете запалка. Запалка за вас, господине.
Работят прекрасно.

:01:11
Тръшваха пред нея вратите си...
:01:17
Продавай храна, вместо тия боклуци, момиче.
:01:24
Господине, умирам от студ.
:01:27
Моля ви, купете си една...
:01:31
Само една...
:01:34
Я се разкарай!
:01:47
Вкочаненото момиче решило
да стопли поне ръцете си...

:01:58
О, бедното ми мъниче...

Преглед.
следващата.