Sungnyangpali sonyeoui jaerim
Преглед.
за.
за.
следващата.

:00:28
Какво правиш тук?
Марш навън.

:01:31
Запалки има навсякъде,
кой ще си купи и то точно от теб?

:01:35
Хвани се да продаваш храна!

Преглед.
следващата.