Sungnyangpali sonyeoui jaerim
Преглед.
за.
за.
следващата.

:17:05
- Не можем ли да я заловим?
- Трудно ще я доближим.

:17:08
В автомата си няма патрони.
Но не сме сигурни за пистолета.

:17:13
Ще си пръсне мозъка,
ако войниците я доближат.

:17:17
Нека аз да опитам
да говоря с нея.

:17:20
Ще проверя
дали са и останали патрони.

:17:23
Какво?
:17:25
Ако има поне един патрон,
ще стреля по мен.

:17:28
Тя ме мрази.
:17:34
Добре.
:17:41
Стойте тук.
:17:58
Ето го наближава я,
ние ще я обградим.

:18:46
Ако ще умра,
нека да е от ръката ти.


Преглед.
следващата.