Tom and Jerry: The Magic Ring
Преглед.
за.
за.
следващата.

:46:11
Само така моето момче!
:46:18
Сине, кажи нещо! Добре ли си?
:46:25
Като нов си!
:46:29
Хайде, синко,
нека дадем на тая котка урок.

:47:53
Здравей, собственост на Джо.

Преглед.
следващата.