Tom and Jerry: The Magic Ring
prev.
play.
mark.
next.

:33:00
Eu sunt Clarvãzãtorul Droopy.
Eu vãd totul, ºtiu totul, ºi spun totul.

:33:05
Acum o sã îþi prezic viitorul.
:33:08
Globul de cristal îmi spune
cã tu vei deveni...

:33:11
...un faimos luptãtor de sumo...
:33:16
Nu poþi contrazice globul de cristal.
:33:46
Oouu, nu!
:33:48
Puterile mele magice îmi spun,
cã eºti într-un mare pericol.

:33:54
Doar stai nemiºcat, micuþule.
Asta nu îþi va face nici un rãu.

:34:01
Asta îmi face mie mai mult rãu decât inelului.
Adicã tu.

:34:07
Prezicãtorul spune
15 minute pauzã de cafea.

:34:11
Scuzaþi-mã.
:34:33
Nu ºtiu cum ai fãcut.
:34:36
Scoate-mã de aici!
:34:42
Salut, Joe.
:34:43
Eu sunt Prezicãtorul Droopy.
:34:45
Eu vãd totul, ºtiu totul, ºi spun totul...
:34:49
... pentru un preþ.
:34:53
Sigur, ºi horoscopul meu a zis
ceva cã nu se va întâmpla aºa ceva!


prev.
next.