Trapped
prev.
play.
mark.
next.

:05:02
Tako brzo raste. Ne bih
da ti promaknu važne stvari.

:05:06
Znam. Još malo.
Ovo je zadnji put.

:05:11
Kada æeš me provozati?
:05:13
Rezervirao sam nam kolibu
ovaj vikend. Što kažeš?

:05:20
Uèinio si to? - Da.
:05:29
Jesi dobro?
- Da. Gledam rakove.

:05:34
Tata, nemoj se brinuti toliko.
:05:36
Da, tata, ne brini se toliko.
Bit æemo dobro.

:05:45
Èuvaj mamu, dobro?
:05:51
Hoæeš li mahati krilima
kad uzletiš? - Vidjet æeš.

:05:57
Maši krilima!
:05:59
Maši krilima!
:06:23
Uèinio je to!
:06:25
Mahao je krilima!
:06:43
Ja bih to radila. - Dobro.
:06:47
Odijeli mi poštu.
:06:50
Uvijek ima gluposti.

prev.
next.