Trapped
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:05:02
- Cep telefonu aktif deðil...
- Aman Tanrým.

1:05:05
...ulaþýlamýyor.
- Kýzým nerede?

1:05:09
Kýzým nerede, seni...?
1:05:16
Beni kestin.
1:05:18
Kahrolasý, beni kestin.
1:05:21
Çocuðun öldü, fahiþe.
1:05:31
Hey, kaçýrdýn!
1:05:36
Kahrolasý, kaçýrdýn!
1:05:54
- Anne!
- Abby, neredesin?

1:05:57
Bilmiyorum, aðaçlýkta.
Dýþarý kaçtým.

1:06:02
Anne, gelip beni al.
1:06:04
Abby, beni dinle.
Anneni dinle.

1:06:07
Koþ. Elinden geldiði kadar hýzlý koþ.
Bir yol bul, arabalarý durdur, 911 ara.

1:06:12
- Dýþarý çýk. Seni yakalamasýna izin verme.
- Korkuyorum.

1:06:16
Ýyi olacaksýn. Seni almaya
geliyorum. Koþ.

1:06:19
Kahrolasý kapýyý aç!
1:06:21
- Abby!
- Anne!

1:06:27
Kahrolasý kapýyý aç!
1:06:32
Anne!
1:06:34
- Býrak beni!
- Üzgünüm, dýþarý kaçmamalýydý.

1:06:38
- Kahrolasý kapýyý aç!
- Bebeðimi telefona ver.

1:06:48
Ona kýzýma dokunmamasýný söyle.
1:06:52
Söyle ona.
1:06:55
Marvin.
1:06:58
Bir silah sesi duyarsan çocuðu öldür.

Önceki.
sonraki.