Unfaithful
prev.
play.
mark.
next.

:16:00
Connie myslela, že by to bolo
pre neho lepšie.

:16:03
Povedala, že to bol tvoj nápad.
:16:08
Rozprávaš o mne?
:16:29
Kopa kníh.
:16:31
Kopa kupovania a predávania.
:17:13
Nevedel som, že to takto hraje.
:17:21
-Odkia¾ to máš?
-Bol to dar.

:17:24
Od nej.
:17:38
-Preèo by to robila?
-Ja neviem.

:17:43
Možno mi chcela len nieèo kúpi.
:17:50
Ona to nekúpila pre teba.
Ja som jej to dal.


prev.
next.