Van Wilder
prev.
play.
mark.
next.

1:11:06
kao što znate...
1:11:08
Ovde sam bio student
sedam godina, i..

1:11:11
Neka Van ostane!
Neka Van ostane!

1:11:19
Mir! Mir!
Smirite se.

1:11:23
- Nastavite, Mr. Wilder.
- U redu sam.

1:11:26
Mnogo sam nauèio ovde
u Coolidgeu.

1:11:29
Da Vam pokažem ocene...
1:11:32
kad sam zapoèeo predavanja...
1:11:34
Dobijao sam odliène ocene.
1:11:37
Meðutim, kada sam upoznao
nekog posebnog...

1:11:43
shvatio sam
šta sam radio...

1:11:45
sakrivao se.
1:11:48
Vidite, nakon ovoga je stvarni život,
a ja nisam bio spreman za to.

1:11:51
Ne mogu vam reæi taèno zašto.
1:11:53
Jedino što znam da ne želim da završim
kao moj tata...

1:11:55
èiji se èitav život
svodi na posao.

1:11:57
Ali sada sam shvatio.
1:11:59
I spreman sam da krenem dalje.
1:12:03
Pa, to je to. Sretno, gubitnièe.
Ko je za ruèak?

1:12:06
- Mr. Bagg, hoæete li da umuknete.
- Šta ovo ima veze s tim...

1:12:09
što je okrivljen za krivièno delo
i zaslužuje izbacivanje?

1:12:12
Mr. Wilder.
1:12:19
Ne mogu osporiti
svoju krivicu.

1:12:21
Bio sam neodgovoran,
i to što se desilo je moja krivica.

1:12:25
Ovde sam na milosti
i nemilosti ovoga suda...

1:12:27
i predlažem alternativnu kaznu.
1:12:30
Dozvolite da maturiram.
1:12:31
Ako bi hteli da pogledate
u moje transkripte...

1:12:34
videæete da sam
18 predmeta od mature.

1:12:37
Molim ovaj odbor da,
ponovo obnovi moj sluèaj.

1:12:40
Molim Vas da mi omoguæite da odslušam,
svojih šest zadnjih predmeta...

1:12:43
i da napustim Coolidge sa maturom.
1:12:49
Bože, koliko vremena...
1:12:53
sam izgubio skoro
èitavu deceniju.

1:12:57
Ova mi je škola pružila toliko mnogo.
Dozvolite da se odužim Coolidgeu...


prev.
next.