Welcome to Collinwood
prev.
play.
mark.
next.

:42:00
Ma, ona je samo ljubomorna.
:42:09
Rekla je istinu.
Ja sam doista služavka...

:42:15
Mislila sam, da ti, veliki trgovac,
me neæeš voljeti ovakvu pa sam...

:42:22
Molim te, živimo u demokraciji.
:42:24
Nije mi bitno što si služavka.
Možeš biti što god želiš.

:42:29
Znam, samo... samo sam mislila...
Neznam, baš sam bila glupa.

:42:35
Glupa i lažljiva. Ja sam..
Hej. Nisi glupa. Nisi.

:42:41
Znaš, one dvije gospoðe za koje radim.
Da?

:42:44
Odlaze iz grada u utorak.
:42:47
Ja živim sama
pa sam mislila,

:42:50
da bi mogao navratiti
na romantiènu veèeru.

:42:57
Sviða mi se. Jako mi se sviða.
:43:00
Što si rekla?!
:43:01
Da sam sama u utorak naveèer
pa sam mislila...

:43:03
Ne, ne, ne. O gospoðama.
:43:05
Idu posjetiti majku u Stubenwilu.
Ako hoæeš doæi k meni?

:43:10
Nemogu, jer imam sudar.
:43:16
Imaš sudar?
S mojom braæom.

:43:20
Mi kuglamo.
U kuglaèkoj ligi.

:43:24
Ja volim kuglanje, mogu li doæi?
To je muška liga.

:43:32
Još jedno pivo. Dajte, još jedno.
Nemaš za platit što si popio.

:43:35
Možemo iziæi neku drugu veèer.
Ovaj vikend, obeæavam.

:43:39
Jedno pivo!
Nemože. Plati!

:43:44
Plati!
Mama ti je kurva!

:43:48
Karmela. Pogledaj me. Pogledaj me.
:43:55
Sviðaš mi se. Jako mi se sviðaš.

prev.
next.