Windtalkers
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:57:13
Kulaða hoþ geliyor.
:57:15
Kendin mi öðrendin ?
:57:18
Babam her zaman çalardý.
:57:21
Her zaman dedikleri gibi:
Eðer onlarý yenemezsen...

:57:24
Babam,
bana bunu vermiþti.

:57:30
Bana Alacalý Domuzlarýn Gaydacýsý derdi.
:57:33
Onlarý bunun çalarak
beslenmeye çaðýrýrdým.

:57:38
Biliyorsun sana bunu
çalmayý býraktýramam...

:57:41
...ayný dediðin gibi,
eðer onlarý yenemezsen...

:57:43
Ýþe yarayacaðýný sanmýyorum.
:57:47
Þey zaten buralarda pek
yapacak birþey yok.
Ne dersin ?

:57:51
Peki.
:57:54
Pekala sen baþla.
Ben sana katýlacaðým.

:58:33
2. Birlik 0600'e gidecek ve
04 yolu boyunca keþfe çýkacak.

:58:36
Palmiye koruluðunun kuzey batýsýnda
ufak bir direniþ bekleniyor. Tamam.

:58:41
Anlaþýldý. Ufakla ne demek istiyorsunuz ?
Hiçbir direniþ ufak deðildir ! Tamam.

:58:46
Hatýrla denizci,
"Soru sormak için gelmedik,
yapmak ve ölmek için geldik."

:58:49
Tamam.

Önceki.
sonraki.