American Splendor
prev.
play.
mark.
next.

1:08:10
Sve je išlo brzo.
1:08:12
Išli smo po šoovima
radi zabave.

1:08:43
Bilo mi je važno
zbog mojih stripova.

1:08:49
Pre godinu dana si se
prvi put pojavio u ovom šou.

1:08:58
Pre godinu dana si se
prvi put pojavio u ovom šou.

1:09:07
Nisam samo ja privukao pažnju.
1:09:17
Todi je tako dospeo
do MTV.

1:09:44
Ovo je moj prilog za
MTV generaciju.


prev.
next.