American Wedding
prev.
play.
mark.
next.

:06:08
Na zdravie! Páni! Miláèik!
:06:13
Som dojatý!
:06:15
Púto svadby, jednota
:06:21
veèný, nekoneèný vzah dvoch ludí.
:06:29
Jim, rozmyslel si si to? Áno...Áno Finch. Ïakujem.
:06:33
Rozmýšlal som nejakú tú chví¾u,
:06:36
že kedy bude tá vhodná chví¾a.
Existuje vôbec vhodná chví¾a?

:06:38
Raz som si len uvedomil...
Jim ty lúbiš to dievèa! Vezmi si ju!

:06:46
Ó, Tancujme.
Tancova? Nie!

:06:49
Nie. Raz sa to musíš nauèi. Poïme!
:06:56
Nesmejte sa.
:07:02
Som šastný, ale toto nie som ja.
:07:04
Finch, nemyslíš si, že niekde je tá Pravá
s ktorou by si vedel ži?

:07:11
Nie Kevin.
:07:15
Nie je to zlé èo?
:07:18
Ale teraz...
Je mi to ¾úto!

:07:22
Bude takto svadba dostatoène zábavná?
:07:38
To má by všetko?
Žiadny koláè ?

:07:43
Jim!
Hej John.

:07:46
Jedlo je, ale nie je chlast ?
Je to ve¾mi zlé.

:07:50
Mám dobré správy.
Aké?

:07:53
Aj my budeme na tvojej svadbe.
:07:59
Toto je ohromujúce. Polovièku partie ani nepoznám.

prev.
next.