Anything Else
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:21:05
...o tavaný ne kadar seveceðindi.
1:21:08
-Ve döndüm iþte.Sensiz yaþayamam.
1:21:15
-O gece seviþtik.Harikaydý.
1:21:19
-Eðer bazý anlar öylece sürebilseydi...
1:21:24
...Öylece donup kalsaydý eski bir vazo gibi...
1:21:38
"Geçmiþi tekrar yaþamaktan vazgeç.Dobel delinin teki - bugün
o herifin arabasýna vurmakla ispat etti -

1:21:53
-Biraz sakin olun.Amanda'yý uyandýracaksýnýz.
1:21:55
-Jerry,Bu Ralph.
-Selam.

1:22:00
-Bu gece Broadway'de Elaine Stritch'i seyrettik.Harikuladeydi.
1:22:05
-Ýnanýlmazdý.Tanrým keþke ben de yapabilsem.
1:22:07
-Yapabilirsin. -Hayýr.Aslýnda yapabilirim.Sesim de var.
Ve senden diyalog istiyorum Jerry.

1:22:16
-Ralph çok koyma.Daha önce hiç kokain almadým.
-Sadece biraz.

1:22:21
-Bu...bu...þey.. -Koko.
-Koko da neden benim bilgisayarýmýn üstünde...

1:22:29
-Takýl hadi...
-Ýstemiyorum.

1:22:34
-Ne oluyor?
-Seni uyandýracaklarýný söyledim.

1:22:37
-Anne!Uyumanýn benim için ne kadar zor olduðunu biliyorsun.
Bu gece iki tane hap aldým.

1:22:43
-Sadece Broadway'de Elaine Stritch'i seyrettik te.Kokain ister misin?
-Kokain mi?

1:22:48
-Ýstemez! Ýstemiyoruz Amanda!
-Daha önce denemdim.

1:22:52
-Ben de birçok þeyi denemdim:Bungee jumping,timsah güreþi...
-Birazcýktan birþey olmaz.

1:22:56
-Ne yaptýðýný bilmiyorsun.
-Korkulacak birþey yok.Ralph ne yaptýðýný iyi biliyor.


Önceki.
sonraki.