Chakushin ari
prev.
play.
mark.
next.

:26:07
Ali bio je iskljuèen.
:26:19
23. aprila.
:26:21
4/2322:39 Nacumi Koniši
- Prekosutra?

:27:04
Šta se dogaða?
:27:07
Zapravo ne verujemo, ali...
:27:10
Razgovarali smo...
:27:15
Ne brinite.
To su samo glasine.

:27:18
Biæeš dobro.
:27:23
I ti izbriši svoj broj.
:27:28
Hajde. Svi to želite.
:27:33
Oprosti. Za svaki sluèaj.
:27:37
Izbriši i moj.
:27:42
Stanite!
:27:48
Jumi.
:27:54
Ovo je prekid ugovora.
Ispunite ga.


prev.
next.