Daddy Day Care
prev.
play.
mark.
next.

:27:00
S každým sa zahrám na raketovú loï.
Spoma¾te, všetci spoma¾te.

:27:06
- Povedal si, že to bude jednoduché.
- Vieš èo si myslím teraz?

:27:10
Že to bol ve¾ký omyl.
:27:12
Nikdy v živote som niè nevzdal,
ale neviem ako dlho to vydržím.

:27:17
- Hneï sa vrátim.
- Kam ideš, kámo?

:27:19
- Pomôž mi robi raketovú loï.
- Ver mi.

:27:28
Pre neprítomné deti.
Niet vysvetlenia.

:27:32
Možno je to len náhoda.
:27:34
V skupine tejto ve¾kosti,
tri chýbajúce deti sú náhoda.

:27:38
Štyri sú štatistická anomália.
:27:44
Ahoj, Santa Luma!
:27:47
Pre všetkých!
Je tu Ve¾ký Phil s gitarou!

:27:50
Pripojte sa k Ve¾kému Philovi,
a ja dám odpoèinú chrbtu.

:27:54
Max, prines otcovi stolièku.
:27:59
Fakt sa im páèila raketová loï.
:28:01
Keï som bol malým chlapcom
:28:04
vo veku piatich rokov
:28:07
mi mama povedala.
:28:11
že by som mohol by najväèší èlovek.
:28:14
Som chlap
:28:17
dospelý chlap
:28:21
som tuèný chlap.
:28:25
Poïme do kuchyne.
:28:27
Pusti limet do kokosu
a naraz vypi.

:28:31
Pusti limet do kokosu a vypi naraz.
:28:34
Pustite limet do kokosu
a naraz vypite.

:28:38
Hovorím, "Doktor,
nemôžem si zobra nieèo iné?"

:28:41
Hovorím, "Doktor, proti bolesti brucha?"
:28:44
Hovorím, "Doktor..."
:28:46
Ako ubolený kovboj
:28:51
Jazdiaci na koòovi
:28:53
vo hviezdnom rodeu
:28:58
Hava nagila, hava nagila

prev.
next.