Dickie Roberts: Former Child Star
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:15:01
Strašnì.
Vin Diesel je správnej frajer.

:15:04
- Skvìlý.
- Jednou mi dokonce pùjèil.

:15:08
- Když já strašnì chci být zas hvìzda.
- Co nejvíc postrádáš?

:15:13
Ne ty limuzíny. Ani ty holky,
ty prachy nebo mejdany.

:15:19
Holky! Prachy! Mejdany!
:15:22
Moment! Vy jste mìli limuzíny?
:15:24
To mi nechybí. Je to nìco jinýho.
Chybí mi to tak, až to bolí.

:15:30
Chybí mi ta láska, víte.
:15:34
Máma mì milovala, když jsem byl
hvìzda. Lidi mì milovali.

:15:39
Když vás nìkdo miluje, máte se
k èemu upnout, máte dobrej pocit.

:15:46
To pro mì znamenalo být hvìzdou.
Ale zase se to vrátí.

:15:52
Držím si palce. Spoléhám
na tu schùzku s Reinerem.

:15:56
Tak zpátky do práce.
Dva páry, Williamsi. Jen si poplaè.

:16:01
Snad si nemyslíš, že se na to
vytento? Ètyøi stejný. Prohráls.

:16:06
No tohle.
:16:08
A Dickie. Klukùm jako my super role
u Roba Reinera nedávaj.

:16:13
Vsadím se o tisíc...
Ne, o sto babek a tu mièudu,

:16:17
kterou jsme zasáhli Marciu
v epizodì "Mùj nos, mùj nos",

:16:21
že Brendan Frasier nezavolá.
:16:25
- Ticho, prosím.
- Ani náhodou.

:16:28
Chtìjte Dickieho... Brendane.
:16:34
Jasnì, že zítra v poledne
pøijdu za Reinerem.

:16:37
Jsi jednièka. Díky.
:16:39
Ono se mu to podaøilo!
:16:45
Sidney, nadešla velká chvíle.
Cítím to.

:16:48
- Díky, žes mi pùjèil auto.
- Drž se! Zachovej si elán.

:16:52
Vytøu mu zrak, tomu prevítovi.
:16:55
Nezapomeò. Když vìøíš,
zvítìzíš. Pochybuješ, nevyhraješ.

:16:59
Hrajou moji písnièku.
Konèím.


náhled.
hledat.