Dickie Roberts: Former Child Star
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:33:02
Chtìjte Dickieho. Ahoj, Sidney.
:33:05
Zrovna jsem se vrátil
od Roba Reinera.

:33:07
Hádej, kdo tam byl. Sean Penn.
:33:10
Ne! Sean Penn ne!
Sean Penn ne! Sakra!

:33:15
Neboj. Skamarádil jsem se
s Robovou ochrankou.

:33:19
- Øekl bych, že jsme pokroèili.
- Ano.

:33:21
Moje studium jak být dítìtem
se vyvíjí skvìle.

:33:25
Tu roli mi pøiklepnou jako Ježíše
na køíž. Tak zatím, kámo.

:33:33
Omlouvám se. Strašnì se tìším.
Jdu si pustit hlavní žilou.

:33:38
Chci øíct, jdu se vyèurat.
:33:52
Je to šílený.
Ta Vodní kobra byl pìkný tanec.

:33:54
Znièil hraèku, která ho štvala.
Vùbec se neovládá.

:33:59
Už ho tady nechceme.
Øekni mu, a odejde.

:34:03
Já bych ráda,
ale tatínek s ním uzavøel dohodu.

:34:07
Pøedstírejme, že musí zkusit
bydlet v našem døevìném domeèku.

:34:11
- Ten domeèek už je starý a špatný.
- On taky.

:34:15
Chceme, aby šel, ne?
:34:21
Pøišli jsme na bezva nápad. Možná
bys mìl bydlet v našem domeèku.

:34:26
Skvìlej nápad.
To by opravdový kluk chtìl, že?

:34:29
Jo, mohla by to být legrace.
Tak dobøe.

:34:52
- Zajímalo by mì, co tam dìlá.
- Není to jedno? Nemáme ho doma.

:34:58
- Stejnì.
- Vypadá to docela zajímavì.


náhled.
hledat.