Dreamcatcher
prev.
play.
mark.
next.

:14:04
Beaver nu mai cânta.
Îi e ºi aºa destul de fricã.

:14:06
-Pete, acolo jos sunt excremente de ºobolan.
-Te þin de picioare.

:14:13
Dadits, avem nevoie de tine!
:14:16
Aici e Josie.
:14:51
-Aici Blue Boy 1.
-Cum merge treaba, Burcher?

:14:54
Pe poziþie, ºefule.
:14:56
-Rapid ºi dur.
-Exact ce voiam sã aud.

:15:01
Domnule?
:15:04
O vãd.
:15:19
-Nu ne faceþi rãu, suntem prietenoºi ºi fãrã apãrare.
-Care e canalul ãsta de emisie?

:15:23
Nu e un canal, ºefule, ei tramsmit
direct în minþile noastre.

:15:27
Acum vedeþi, domnilor,
direct în minþile voastre.

:15:34
Acum ºtiþi cu ce avem de-a face.
:15:36
Dacã va gândiþi cine poate auzi cã ei sunt goi
ºi fãrã arme în aceastã navã galacticã prãbuºitã,

:15:45
ce ticãlos poate auzi acest plânset
ºi totuºi sa continue la fel,

:15:49
ei bine, câinele ãsta, sunt eu.
Eu sunt acel monstru.

:15:54
Aºtia sunt lipsiþi de apãrare
precum vulpea în coteþul gãinilor.

:15:58
Dar eu sunt aici
sã-i snopesc în bãtaie.

:15:59
Sunteþi alãturi de mine?

prev.
next.