Duplex
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:00:01
25fps
:00:19
Chcete se usadit. Máte nìjaké
úspory, hurá na trh s realitami.

:00:27
Trochu se rozhlédneme.
Tøeba domek amerických snù.

:00:31
Dvì ložnice, dvì koupelny,
psí bouda, garហa popelnice.

:00:36
Útulný, bezpeèný, ale do vašeho
rozpoètu se vejde jen ztuha.

:00:40
Nic pro vás? Za tu cenu dostanete
200 000 akrù saharské pouštì.

:00:47
Postavíte si tam chatu.
Jen vy dva pod širým nebem.

:00:50
Jako plហbez moøe. Sousedi
vás zaruèenì rušit nebudou.

:00:55
Moc osamìlé? Chápu.
Toužíte po rušném velkomìstì.

:01:01
Vaše úspory staèí na prvotøídní
nemovitost. Na tuhle ne.

:01:07
Tenhle byt k rekonstrukci je
pro tak dynamický pár perfektní.

:01:14
Žádné zbyteèné prostory.
Všechno máte na dosah ruky.

:01:21
Copak? Cítíte se stísnìnì?
:01:25
Jen co by kamenem dohodil,
za jedním mostem èi tunelem,

:01:30
za hranicemi hektického mìsta
je místo s dostatkem prostoru,

:01:36
milými sousedy a velkými byty.
A dokonce na to máte.

:01:42
Je to snad až pøíliš krásné,
než aby to mohla být pravda.

:01:51
BABA NA ZABITÍ
:01:54
Když jsem øíkal, že jsem vám
vybral dùm, myslel jsem tenhle.

:01:59
Je to historická budova
v nejlepší èásti Brooklynu.


náhled.
hledat.