Duplex
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:09:00
- Kdy to mùžete provést?
- Ve ètvrtek veèer.

1:09:04
Na Štìdrý veèer?
1:09:06
Musím na nìjakou recepci
a pak to zmáknu.

1:09:09
- Prachy dejte do výtahu. Jasný?
- Jo.

1:09:16
- Nezapomeòte si tu poèítaè.
- Díky moc.

1:09:24
Nashle.
1:09:29
Teï musíme sehnat 25 tisíc.
1:09:34
Pipar si vedl na vodítku paráka
a pøítele, malého teriéra.

1:09:39
Tak pro tohle by èlovìk asi
dokázal vraždit, co, kamaráde?

1:09:45
Pøipravte si otázky!
1:09:48
- Na zubaøe.
- 25 tisíc dolarù?

1:09:51
Nancy vyhodili z práce, platíme
hypotéku a zrušili mi smlouvu.

1:09:57
Jsme na tom blbì. Neprosil bych tì,
kdyby to nebylo vážné.

1:10:05
Pùjèil ti ty peníze?
1:10:06
Ne. Usoudil, že je nepotøebuju.
Ale dal mi knihu do sbírky.

1:10:13
Napsal ji za ètyøi dny.
Chceš vìdìt jak? Pøeètu ti kus.

1:10:18
Její vlasy byly žluté jako
moè obarvená multivitaminem.

1:10:22
Nádherná metafora! Kreténe!
Ty debile! Nenávidím tì!

1:10:29
Tvý blbý detektivky!
I tvou tìhotnou ženu!

1:10:31
I vaše dítì, který bude štíhlý,
protože jeho máma nežere!

1:10:36
Miláèku...
1:10:39
- Ty peníze seženeme.
- Jak?

1:10:44
Jak chceš sehnat
25 tisíc za dva dny?


náhled.
hledat.