Final Destination 2
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:50:03
Vzpomeò si na dálnici. Byla tam tìhotná žena v bílém Vanu..
:50:08
Øíkal.. Jen nový život dokáže pøemoci Smrt..
:50:12
Má porodit dítì, které mìlo umøít s ní v tom autì..
:50:17
nový narození nikdy nebylo zámìrem Smrti...
:50:19

:50:25
Co jinýho to mùže znamenat??! - Musíme najít èíslo tìhotný ženský! -
:50:28
Nemám ho! Nedošla na Policejní stanici.. - Musíme jí najít!!! -
:50:30
A varovat jí aby zùtala živá a porodila to dítì! :-)
:50:33
To bude lahká konverzace..
:50:36
Jak jí chcete najít.Bude tu 1000 bílých Vanù...
:50:40
HEY! Já sem švestka! Zapomnìli jste?!
:50:47
To je ono!
:50:51
Mám to.
:50:55
SPZetku si vyhledám v ATT.. A tady to máme...
:51:00
Vozidlo registrované na Markuse a Isabelu Hudsonovi.
:51:05
Mìli by jsme jí najít co nejdøív.. No tak pojïme.
:51:24
Hey, podrž Dveøe!
:51:28
Hey, pus mì !
:51:38
Napsal sem managmentu o tìch dveøích už pøed 2 týdny..
:51:42
Není to psí hovno, hmm??!
:51:54
Oh, máte nìco... tady...

náhled.
hledat.