Garage Days
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:09:06
PRVNÍ VYSTOUPENÍ
:10:12
Poèkejte, ještì ne.
:10:14
Chtìli byste øíct nìco divákùm u obrazovek?
:10:17
Jájsem Svùdný Lucy.
A bubínek zazní a èinel zasyèí,

:10:22
jsem nejlepší bubeník na svìtì.
:10:28
- To teda nejsi.
- Tan, jak se cítíš?

:10:30
- Chce se mi zvracet.
- Takjo.

:10:34
Freddy, jakjsou na tom tvý hlasivky?
:10:37
Moc dobøe, jen zaburácet!
:10:41
- Takže se cítíš dobøe?
- O tohle nám celou dobu šlo.

:10:45
Tenhle veèer si zapamatujem navždycky.
:10:56
Dáme si krátkou pøestávku,
nikam nám neuteète.


náhled.
hledat.