Gothika
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:46:02
Doc kýzý öldürdü.
1:46:04
Daha 15 yaþýndaydý.
1:46:09
Onun cesedini ben gömdüm.
1:46:18
Böylece sýký dostlar olduk.
1:46:24
Sen onlardan daha yaþlýsýn seni çukulatayla kandýramam ama ufak kýzlarý gördüðümde dayanamam.
1:46:31
Uzun zamandýr durmuþtum
1:46:36
Sonra Doc.tatlý Rachel'ý gördü.
1:46:42
Sanki vücuduna atýlan derin bir çizik gibi.
1:46:48
Sonra Yellow Creek'te bir sürü olayýmýz oldu.
1:46:54
her þey mükemmeldi.
1:46:56
O kýzlar hiçbir þey yapamýyordu.
1:46:59
Tanrým,sen oradaydýn
1:47:02
sen gelene ka...
1:47:07
Miranda!
1:47:15
Ne yaptýðým hakkýnda en ufak bir bilgin yok.
1:47:21
Bu gerçek olabilir,ve..
1:47:38
Teþekkürler,Miranda.
1:47:53
Rachel?

Önceki.
sonraki.