Haute tension
prev.
play.
mark.
next.

:50:01
pa vam štite oèi, naravno.
:50:09
-Koliko sam dužan?
:50:13
-28 eura. Želite li naoèale?
:50:16
-Ne, nisam uvjeren, ali trebam piæe
:50:18
pa kako da mi prodaš bocu od J&B?
:50:50
Radije bih bocu Campbell's.
:50:56
-Može. Ustvari, nije mi dozvoljeno
da prodajem alkohol u ovo vrijeme.

:51:00
-Obeæavate da neæete reæi šefu?
-Obeæavam.


prev.
next.