Head of State
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:22:01
Cítím to.
:22:14
Pokraèuj, dìvèe, makej!
:22:27
O, mùj Bože. Moc dobøe se bavím.
Musím se vrátit zpátky do práce.

:22:31
Ne, no tak, zùstaò!
:22:33
No tak!
:22:37
Pojï, brácho,
vím, že víš jak se to tancuje.

:22:40
Ne, promiòte, ale nevím.
:22:41
Vím, že ty víš jak se poøádnì hejbat.
:22:44
Ne, myslím že nevím.
:22:47
Tak už a jsi tam!
:22:54
-Co to do pytle je?
-Kde je Mays?

:22:59
Tam.
:23:02
-Oh, mùj bože!
-Musíme ho zastavit.

:23:03
Puste nás, prosím.
:23:06
Už se potím,
že si asi sundám šaty...

:23:10
-Co to tady vyvádíte?
-Zastavte to..

:23:13
Ale chlape, jen se snažím rozbìhnout párty.
:23:16
A teï všichni ruce nad hlavu.
:23:18
A pìknì s nimi mávejte.
:23:20
A když mám vᚠhlas do voleb na prezidenta.
:23:23
Chci od vás slyšet, "To si piš"
:23:27
Hejbejte tím zadkem, babi!
:23:30
A trošku si nadskoèíme!
:23:32
Poskoèit!
:23:34
Máme tady pár šílencù.
:23:39
Ukažte jak se natøásáte!
:23:44
Crip walk!
(tanec crip gangu)

:23:48
Tak to rozpalte a je...
støecha, støecha...

:23:51
...støecha je v plamenech.
:23:55
Støecha je v plamenech!
:23:58
Ne, to se jen tak øíká!

náhled.
hledat.