I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:27:03
Chceš pravdu? Tady je pravda. Oni udìlají
cokoliv.

:27:06
Cokoliv, aby tam odbory nevznikly.
:27:10
Ajak pomùžeš? Moc ne. Ale máte jen mì.
:27:17
Juane, nech už ho být. Pomáhá nám.
:27:32
Támhle jsou!
:27:34
Honem! Chyt'te je! Jdeme!
:27:45
Honem! Za nimi, honem!
:27:51
Pohni, musíme je dostat!
:28:02
Z cesty!
:28:07
Odprejskni, z cesty, uhni sakra! Co dìláte,
sakra.

:28:14
Otèe!
:28:18
Stùj hajzle!
:28:29
A mám tì!
:28:32
To není tvùj boj, gringo.
:28:34
Posranej knìz, hled' si svýho pánbíèka.
:28:38
Knìze ne! Zasranej hajzle!
:28:42
Ne. Ne!!

náhled.
hledat.