I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:32:06
Pìkný den, detektive.
:32:17
Pedro, právì jsem obdržel balistickou zprávu
tìch zavraždìných Vesnièanù.

:32:24
Udìlej pro mì nìco.
:32:31
Carmen snažíš se mì svést?
:32:38
Jamesi, mìl bys mluvit s tìmito muži!
Pracovali na severu.

:32:43
Vrátili se a našli opuštìné vesnice.
:32:46
Jejich blízcí úplnì zmizeli.
:32:49
Kolik? 27
:33:40
Pane Rhodesi, mùžete potvrdit, že tìch 27
vesnièanù zaživa pohøbil

:33:43
drogový kartel v jednom ze svých tunelù?
:33:46
Pachatele stále neznáme.
:33:49
Co øíkáte na pachatele takového zvìrstva? Co
s nimi?

:33:52
Zbavit se jich jak rakoviny. Jsou hanbou
Mexika.

:33:55
Víte, kdo užíval tunel? Ano. Francisco Valdon.

náhled.
hledat.