I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:00:02
Proè jsi nic nedìlal? Nemám žádné dùkazy.
1:00:06
A co kdybychom nìjaké našli?
1:00:09
Dìlníci tu byli bez práce pøed tím, než je
spoleènost najala.

1:00:13
Dexmoor postavil továrnu a dal jim nový život.
1:00:17
Víš, co by se stalo, kdyby šli do odborù?
Konec pøedstavení,

1:00:22
cirkus odjíždí a všichni by byli tam, kde døív.
1:00:26
Takže ty tvrdíš... Já tvrdím, že to nikdo
nechce.

1:00:32
Položila jsem ti jasnou otázku.
1:00:35
Když zjistím, že Dexmoor dìlá nìco
nezákonného tak spadne klec.

1:00:42
Proè mám pocit, že mi lžeš? To je
nezkušenost.

1:01:00
Nemᚠhlad?
1:01:10
Chceš kousek? Ne. O co se ted' zajímáš?
1:01:16
O tenhle koláè.
1:01:23
Co to ksakru dìláš?
1:01:27
Jím koláè. Se svým životem.
1:01:30
Žiješ jak podìlanej mnich.
1:01:35
Ti nepijou tequilu.
1:01:39
Salut.
1:01:46
Mᚠšlechetné zásady, ale nosíš je jak vlajku
na zadku.

1:01:53
Kde nosíš ty svoje?

náhled.
hledat.