I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:26:05
Když byly barely prázdné...
1:26:09
...pøijeli ti kluci na motorkách a...
1:26:14
...oni oni tím prostì pøímo projeli.
1:26:17
Uuuu, sakra!
1:26:22
Bože, odpust' mi.
1:26:25
Kdo to vìdìl? Øekni, komu Logen volal?
1:26:37
Øekni to.
1:26:45
Kapitánu Madridovi.
1:26:49
Platí mu, aby rozbil odbory.
1:27:01
Otèe.
1:27:58
Jsi v poøádku? Jsem napùl azték a hned se
neposeru.


náhled.
hledat.