I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:28:29
Došly náboje.
1:28:31
Jsme napadeni. Kapitánem Madridem a jeho
muži.

1:28:35
Zabili Otce Pereze a Zata po zpovìdi, kterou
jste slyšeli.

1:28:39
Vem to a dostaò to odtud. To ne, ombre!
1:28:42
Padej! Dej to detektivu Castillovi. To je dùkaz.
Bìž. Bìž.

1:28:57
Madride!
1:28:59
Ten kluk pracuje pro Valdona! Neví nic. Já to
vím.

1:29:08
Znám pravdu.
1:29:11
Zato se mi vyzpovídal. Vím všechno.
1:29:16
Skuteènì? Konèíš, Madride.
1:29:21
Nemyslím...

náhled.
hledat.