In America
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:03:00
- Jo, a taky polštáø.
- Dobøe.

1:03:03
Mateo! Volal nìkdo pomoc?
1:03:05
Zrovna omdlel.
1:03:07
Drž toho psa dál.
1:03:09
- Bìž dolù.
- Stevie mì odøízl.

1:03:12
Protože jsi feák Papo.
Bìž zavolat záchranku.

1:03:16
Nedìlej to.
1:03:19
- Dìlala jsem to mému bratrovi.
- To je ale nìco jiného.

1:03:23
No tak, no tak.
1:03:29
Jsi v poøádku?
1:03:44
- Jsi v poøádku?
- Nemohl jsem popadnout dech.

1:03:47
- Buï v klidu.
- Tady.

1:03:51
- Co to je?
- Jsou to kouzelné citrónové bonbóny.

1:03:55
Pokud je budeš cucat, tak se ti uleví.
1:03:59
- Je to pravda Christy?
- Jo.

1:04:03
Máma je bere, aby pomohla dítìti.
1:04:09
Myslím, že jsi mi zachránila život Ariel.
1:04:23
Tak a dost!
Vypadni z toho zasraného taxi!

1:04:28
O èem to mluvíte?
Právì jsem se rozjíždìl.

1:04:31
No tak k èertu,
co se dìje ty hajzle?

1:04:34
Kde je listina práv?
1:04:37
- Dej ty pracky pryè ty prase.
- Vezmi si svoji zasranou tašku!

1:04:42
Dobrou E.T.
1:04:44
Jsi vzhùru Ariel?
1:04:45
- Jo a ty Christy?
- Jo.

1:04:49
- Co je s Mateem?
- Nìjaká nemoc.

1:04:52
- Dostaneš ji taky?
- Co?

1:04:55
Jeho nemoc.

náhled.
hledat.