Ju-on: The Grudge
prev.
play.
mark.
next.

:15:10
KATSUYA
:16:15
Jutro.
:16:23
Mama spava dokasno ovih dana.
:16:27
Zato što je cijelu noæ budna.
:16:30
Svaku noæ.
:16:32
Sigurna sam da je to u redu za osobu
koja može spavati usprkos svemu.

:16:42
Možda je to pomak.
:16:50
Razgovarat æu sa socijalnom radnicom.
Pa ipak je plaæamo.

:16:55
To neæe pomoæi. Majka ti je
uvjek draga s drugim ljudima.

:16:59
Dobro, dobro? Probaj se odmoriti,
hoæeš li?


prev.
next.