Ju-on: The Grudge
prev.
play.
mark.
next.

:28:01
Slušaj, idi samo, u redu?
:28:07
Jesi li dobro?
:28:09
Dobro sam.
Samo me ostavi samog.

:29:18
HITOMI
:29:26
Nema nikoga kod kuæe.
Molim ostavite poruku.

:29:34
Halo? Hitomi je.
:29:38
Halo? Kazumi, jesi li tamo?
:29:44
Kako je mama?
:29:48
Zabrinuta sam,
molim te nazovi me.


prev.
next.