Ju-on: The Grudge
prev.
play.
mark.
next.

:35:11
Da?
:35:12
Halo? Ja sam.
:35:14
Katsuya?
:35:15
Ispred zgrade sam.
Koji si broj?

:35:19
702! Požuri, molim te?
:35:41
Katsuya!
:36:47
...takoðer kuæni šišmiš...
:36:51
...divlje ptice koje nisu viðene ovdje,
plavo-zelena zmija...

:36:58
...izmeðu 54 otkriæa, ukljuèujuæi
zmijsku kožu od 2.5 metra...


prev.
next.