Ju-on: The Grudge
prev.
play.
mark.
next.

1:01:53
Hvala.
1:01:58
Konaèno!
1:01:59
Nisam ja kriv!
1:02:01
Idemo kod Izumi.
1:02:04
Dobro, idem i ja s vama.
1:02:07
Hej!
1:02:08
Ne, hvala. Bok.
1:02:10
Vratit æemo sutra.
1:02:12
Poprièajte s Toyamom!
1:02:14
Da vidim!
1:02:16
Ne!
1:02:17
Vidjet æemo s Izumi.
1:02:19
Ali želim vidjeti sada!
1:02:37
Vi ste Izumine prijateljice?
1:02:46
Izumi? Došle su Chiharu i Miyuki.
1:02:51
Donijele smo slike.

prev.
next.