Ju-on: The Grudge
prev.
play.
mark.
next.

1:19:03
Ne, u redu je.
1:19:06
Gdje si?
1:19:08
Sjeæaš se djeèaka o kojem sam ti
prièala danas?

1:19:11
U njegovoj kuæi sam.
1:19:14
Da...
1:19:15
Nema nikoga osim njega.
Roditelji mu još nisu stigli.

1:19:20
Ovdje sam veæ sat vremena.
1:19:29
Mariko, gdje si toèno?
1:19:42
Halo?
1:19:44
Halo, Rika?
1:19:50
Halo?
1:19:54
Hej, Rika!
1:20:05
Toshio?
1:20:07
Toshio?
1:20:11
Toshio?
1:20:17
Toshio?
1:20:24
Jesi li gore?
1:20:47
Mariko!

prev.
next.